Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Kỉ yếu


 • Nông Đức Mạnh (1995)

 • Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 1995.

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1998)

 • Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1992)

 • Lời bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IX của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1996)

 • Nội dung Nghị quyết gồm: Phần thứ nhất: Nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 1996-2000 -- Phần thứ hai: Các giải pháp lớn của kế hoạch 5 năm 1996-2000.

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1996)

 • Nội dung Luật này gồm: Những quy định chung -- Hình thức đầu 4 -- Biện pháp bảo đảm đầu 4 -- Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu 4 nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu 4 nước ngoài -- Quản lý nhà nước về đầu 4 nước ngoài -- Điều khoản thi hành.