Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

  • Trình bày việc tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1988. Thông qua kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989 với những nội dung như kế hoạch nhà nước năm 1989 nhằm vào các mục tiêu chủ yếu. Phấn đấu đạt các chỉ t

  • -


  • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1988)

  • Toàn văn nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 1989. Quyết định về các pháp luật thực hành thuế theo các nội dung như về thuế, xuất nhập khaaurm thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp...

  • -


  • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1991)

  • Toàn văn Nghị quyết về việc phân vạch lại địa giới hành chính của một số tỉnh. Nội dung quyết nghị chia tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh, lấy tên là Ninh Thuận và Bình Thuận. Chia tỉnh Hậu Giang thành 2 tỉnh, lấy tên là tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng...