Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Chủ tịch Quốc hội (1998)

  • Toàn văn lời văn khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

  • -


  • Nông Đức Mạnh (1998)

  • Khái quát tình hình trong nước và thế giới, những nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng pháp luật; cho ý kiến về một số dự án; Nghe báo cáo bổ sung về về kinh tế và ngân sách; xem xét, thảo luận, đưa ra quyết định một số vấn đề quan trọng. Tuyên bố khai mạc kỳ họp