Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Lê Văn Triết, Bộ trưởng Bộ Thương mại (1997)

  • Trả lời chất vấn của Văn phòng Quốc hội: 1- Vấn đề Cần tăng cường quản lý xuất nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới đất liền, trên biển và hàng không; 2- Về việc kiểm tra chặt chẽ nhập khẩu nguyên liệu,nhiên liệu; 3- Vấn đề điều chỉnh hợp lý mức lãi suất cho vay...