Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Bộ Tài chính (1999)

  • Báo cáo gồm hai phần : phần đầu tiên viết về tình hình chung bao gồm cả những kết quả đã đạt được cũng như những khó khăn còn tồn tại trong việc thực hiện luật Thuế mới; phần thứ hai về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ nông nghiệp sản xuất hàng hóa l