Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nông Đức Mạnh (1996)

  • Nội dung Luật này bao gồm: Những quy định chung -- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản quy phạm pháp luật -- Văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội -- Văn bản quy phạm pháp luật của Chủ tịch nước -- Văn

  • -


  • Nông Đức Mạnh (1996)

  • Nội dung Nghị quyết gồm: Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 1997 -- Các nhiệm vụ và giải pháp chính -- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu -- Kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu lực và quản lý Nhà nước -- Tăng cường triển khai th