Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nông Đức Mạnh (1997)

  • Toàn văn lời văn khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

  • -


  • Nông Đức Mạnh (1997)

  • Trình bày lời cám ơn của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh cũng như Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X gửi lời cám ơn về sự tín nhiệm của Quốc hội đã bầu

  • -


  • Nông Đức Mạnh (1998)

  • Những điều khoản quy định về tổ chức và hoạt động của giáo dục về quy định chung, hệ thống giáo dục quốc dân; Giáo dục phổ thông; giáo dục nghề nghiệp...