Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nông Đức Mạnh (1997)

 • Trình bày về việc thực hiện nhiệm vụ năm 1997; phương hướng, nhiệm vụ năm 1998 và ý kiến của các đại biểu Quốc hội sau khi xem xét báo cáo của Chính phủ: I - Đánh giá tình hình năm 1997; II - Các chỉ tiêu chủ yếu năm 1998; III - Các nhiệm vụ và giải pháp

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1999)

 • Luật gồm 4 chương, 18 điều với nội dung chính là những quy định chung, trách nhiệm và quyền cũng như đảm bảo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cuối cùng là điều khoản thi hành

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1997)

 • Toàn văn lời khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa X của Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh

 • -


 • Nông Đức Mạnh (1999)

 • Luật gồm 3 điều.Điều một là sửa đổi, bổ sung Lời mở đầu và một số điều của Luật báo chí; điều hai về việc thay thế một số từ ngữ và loại bỏ điều luật 30 trong Luật Báo chí,thay bằng luật 31; điều cuối cùng là về thời gian thi hành và hiệu lực của luật.