Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Nguyễn Sĩ Phong, đại biểu Nghệ An (1964)

  • Phát biểu về một trong nhiệm vụ cấp thiết ở nông thôn đó là cao trào thủy lợi hai năm 1964-1965. Đưa ra một số vấn đề để đẩy mạnh phong trào và hoàn thành kế hoạch: Nhận thức của nhân dân về tính chất quan trọng của quy hoạch thủy lợi và xây dựng cho được quy hoạch; Chính sách trong khi xây dựng và thực hiện quy hoạch; Phát triển và củng cố các đội thủy lợi của hợp tác xã...  • Authors: Lê Thị Vọng, đại biểu Hà Tĩnh (1964)

  • Tình hình sản xuất biển tại tỉnh Hà Tĩnh. Những khó khăn mà sản xuất muối còn gặp phải về thời tiết, về tổ chức, cải tiến kỹ thuật, về cung cấp phương tiện, dụng cụ và tạo điều kiện về sinh hoạt cho nghề muối sản xuất tốt  • Authors: Đặng Thị Xuân, đại biểu Sơn Tây (1964)

  • Giới thiệu vài nét về vụ mùa Tây Ninh tăng năng suất ở tỉnh Sơn Tây. Thành tích đã đạt được về cuộc phát động thi đua " Tây Ninh tăng năng suất", những tiến bộ về mặt kỹ thuật, công tác quản lý hợp tác xã. Tuy nhiên vẫn còn khuyết điểm, nhược điểm về phong trào thi đua, việc biểu dương điển hình tiên tiến...  • Authors: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (1964)

  • Tổng hợp diễn biến qua từng ngày của kỳ họp thứ 8. Quốc hội khóa II