Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Nguyễn Duy Trinh (1963)

  • Báo cáo về những chuyển biến lớn lao mà miền Bắc nước ta đang trải qua; Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất phát triển kinh tế quốc dân, xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; Mục tiêu hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1963, làm đà cho việc thực hiện kế hoạch 5 năn lần thứ nhất; Tăng cường quản lý kinh tế tài chính đẩy mạnh thu đua yêu nước, phát huy lực lượng sáng tạo của nhân dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch  • Authors: Lê Thanh Nghị, Phó thủ tướng (1964)

  • Trình bày thành kết quả đạt được của phong trào thi đua trong hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản....; chủ trương và biện pháp của Chính về 3 vấn đề: thi đua nhằm giải quyết vấn đề gì, phải làm gì để đẩy mạnh thi đua và trách nhiệm của cơ quan lãnh đạo