Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Lê Duy Thước, đại biểu Nghệ An (1968)

  • Trình bày về cách mạng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, hoàn cảnh cụ thể của nước ta cần dược tiến hành từng bước để thực hiện mục tiêu trong một thời gian tương đối ngắn; nghiên cứu xây dựng một quy hoạch phát triển nông nghiệp dài hạn có vùng kinh tế nông nghiệp có phương hướng sản xuất cụ thể...  • Authors: Lê Minh Đức, đại biểu Hà Nội (1964)

  • Trình bày tình hình thực hiện kế hoạch năm 1963 của ngành đường sắt để chứng minh những nhân định mà báo cáo của Chính phủ đã nêu. Kết quả cụ thể về kế hoạch của ngành đường sắt từ đó xác định thêm nhiệm vụ của ngành đường sắt đối với kế hoạch năm 1963  • Authors: Nguyễn Xuân Hàm, đại biểu Thái Bình (1964)

  • Công tác giáo dục phổ thông qua mấy năm có nhiều tiến bộ rõ rệt. Công tác giáo dục nơi đồng bào Thiên chúa giáo còn chênh lệch quá xa so với nơi đồng bào lương. Đưa ra một số đề nghị để đẩy mạnh phát triển giáo dục nơi đồng bào Thiên chúa giáo