Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1965)

  • Tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường của phụ nữ miền Bắc chống đế quốc Mỹ, kề vai sát cánh cũng phụ nữ miền Nam. Ý nghĩa của phong trào "ba đảm đang" và lòng quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của phụ nữ Việt Nam, kiên cường vững và