Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Văn Nhượng (1979)

 • Trình bày thành tựu đạt được và những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của Đồng Tháp; phương hướng hoạt động trong thời gian tới; đề xuất một số kiến nghị cải thiện sản xuất: cung cấp gỗ đóng xuồng ghe và làm nhà, xây dựng các cơ sở làm bột giấy…

 • -


 • Nguyễn Văn Yển (1979)

 • Trình bày những thành tựu đạt được và những hạn chế trong sản xuất hàng tiêu dùng của Hải Phòng; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước, ngăn chặn những hành vi đi sai hướng chủ trương và ch

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1979)

 • Toàn văn Nghị quyết xác nhận 4 cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn: căn cứ pháp luật và quyết nghị xác nhận 4 cách đại biểu của đồng chí Hoàng Minh Côn trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày 2 tháng 12 năm 1979

 • -


 • Ngô Minh Loan (1972)

 • Trình bày những thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của ngành lương thực thực phẩm; những cố gắng trong cải tiến sản xuất: cải tiến nhà máy, nghiên cứu và trang bị cơ giới hóa một số khâu cho xí nghiệp...

 • -


 • Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1973)

 • Tổng hợp diễn biến của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 4 của đoàn Thư ký