Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • - (1971)

 • Trình bày những thành tựu đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong công tác an toàn xã hội: chăm sóc cụ già, trẻ mồ côi, người tàn tật; vận động các cơ quan đoàn thể địa phương quan tâm giúp đỡ những cụ già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật

 • -


 • - (1971)

 • Trình bày về vấn đề: thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng pháp luật; giáo dục và phổ biến pháp luật; kiểm tra và thanh tra đồng thời phát huy vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân

 • -


 • - (1971)

 • Trình bày về những thắng lợi của nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ; kết quả của việc thực hiện Kế hoạch nhà nước năm 1970 trong nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng cơ bản...; mục tiêu phấn đấu của Kế hoạch nhà nước năm 1971

 • -


 • - (1977)

 • Chỉ ra một số vấn đề cần giải quyết của ngành cơ khí nhằm hoàn thành kế hoạch nhà nước năm 1977 về mọi mặt : về tổ chức quản lý lao động; công tác quản lý kỹ thuật chất lượng; công tác quản lý sử dụng vật 4…

 • -


 • - (1970)

 • Nói lên một vài suy nghĩ của tác giả về nghệ thuật sân khấu. Đưa ra những yêu cầu cho phương hướng và nhiệm vụ của nghệ thuật sân khấu: Tổ chức, tập hợp các cán bộ có hiểu biết về nghệ thuật tuồng, có năng lực nghiên cứu, có lý luận thành một đội ngũ chu