Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1983)

 • Báo cáo về sự cần thiết phải sắp xếp lại kinh tế và công nghiệp; Tình hình triển khai sắp xếp lại kinh tế và công nghiệp; Xác định quan điểm, nguyên tắc cơ bản, phương hướng, mục tiêu cụ thể và nội dung, phương pháp đẩy mạnh việc sắp xếp lại sản xuất công nghiệp trong thời gian tới; Chính sách và biện pháp... • Authors: Đào Văn Tập, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế, kế hoạch và ngân sách của Quốc hội (1983)

 • Trình bày về kết quả thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1983 và tình hình kinh tế - xã hội trong ba năm 1981 - 1983; Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1984 và mức phấn đấu năm 1985; Về ngân sách Nhà nước; Về phân phối, lưu thông và đời sống; Một số vấn đề về quản lý kinh tế • Authors: Lê Thanh Nghị, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội đồng Nhà nước (1983)

 • Báo cáo về công tác lập pháp; Công tác giám sát; Công tác đối ngoại; Việc phê chuẩn hiệp ước; Vấn đề đặc xá; Vấn đề tổ chức và nhân sự của Nhà nước; Công tác khen thưởng... • Authors: Phạm Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (1987)

 • Báo cáo về công tác và hoạt động của ngành Tòa án Nhân dân trong năm 1987. Công tác xét xử, công tác thi hành án. Giải quyết các khiếu nại và tố cáo của công dân về công tác xét xử và chấp hành án. • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1983)

 • Tổng hợp những diễn biến qua các ngày của kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa VII • Authors: Nguyễn Hữu Thụ, Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng (1983)

 • Trình những ý kiến và những vấn đề cần quan tâm về quyền bẩu cử của công dân; Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân; Về giới thiệu người ra ứng cử; Nhiệm vụ của Hội đồng Nhà nước; Nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.. • Authors: Vũ Mão, Chủ nhiệm Uỷ ban Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng (1987)

 • Trình bày một số vướng mắc cần tháo gỡ và biện pháp giải quyết như sau: Một là giải quyết được nhận thức, quan điểm về lao động và việc làm trong xã hội. Hai là nhanh chóng và triệt đề xóa bỏ tận gốc chế độ quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán, kinh doanh. Ba là muốn giải quyết việc làm điều quan trọng là phải có vốn. Bốn là phải có chính sách đúng đắn...Năm là, biểu dương tình thần của thanh niên xung phong. Sáu là nói về vấn đề dạy nghề.