Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Hội đồng Bộ trưởng (1987)

  • Nêu về một số vấn đề đáng quan tâm trong dự thảo Luật mới. Về thẩm quyền giao đất(Điều 13). Về làm đất làm kinh tế gia đình( Điều 27). Về đất khu dan cư(Điều 34, 35). Về đất vườn(Điều 31). Về vấn đề chuyển nhượng bán thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất được giao(Điều 3 và Điểm 2 Điều 49).  • Authors: Ủy ban Pháp luật (1987)

  • Trình bày về sự cần thiết ban hành Luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch. Về thẩm quyền của Hội đồng nhà nước. Về vấn đề điều chỉnh mối quan hệ giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.  • Authors: Hội đồng Bộ trưởng (1987)

  • Trình bày về tư tưởng chỉ đạo việc soạn thảo luật. Đối tượng của Luật. Nội dung luật, về những quyền lợi và nghĩa vụ của người đầu tư. Về tổ chức quản lý và điều hành các hoạt động đầu tư. Cấu trúc của dự thảo luật