Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1989)

  • Trình bày 7 chương. Chương I nói về những quy định chung. Chương II quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân.Chương III nhiệm vụ và quyền hạn của báo chí...  • Authors: Phạm Song, Bộ trưởng Bộ Y tế (1989)

  • Tác giả trình bày 3 loại ý kiến. Thứ nhất là, đề nghị xem xét lại chủ trương thu viện phí, chủ trương này được ít mất nhiều... Thứ hai, đồng ý với chủ trương thu viện phí... Thứ ba là, phải làm gì để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đề xuất vấn đề bảo hiểm khám chữa bệnh...  • Authors: Vũ Tất Ban, đại biểu Hà Nội (1980)

  • Đưa ra một số đề nghị về việc đầu tư vốn xây dựng; Nguyên nhân dẫn đến phân tán vốn đầu tư; Vấn đề quy định thời gian hoàn thành xây dựng công trình; Chủ trương xây dựng theo chiều sâu  • Authors: Hội đồng Bộ trưởng (1989)

  • Trình bày các phương án miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân. Đối tượng được hưởng miễn thuế nông nghiệp gồm các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, các tập đoàn sản xuất nông nghiệp, các hộ nông dân cá thể là gia đình có công với cách mạng và hộ nông dân nghèo. Phương án về thời hạn thực hiện thuế miễn thuế. Phương án về các miễn thuế.