Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Trung Tín, đại biểu Lâm Đồng (1983)

 • Đưa ra một số đề nghị về phân cấp toàn diện cụ thể về thương nghiệp tổng hợp cấp huyện, để thống nhất mối thu mua và phân phối theo kế hoạch; Trung ương giúp địa phương xây dựng 4 quỹ hàng hóa một cách vững chắc; Thống nhất chỉ đạo giữa thu mua hàng xuất khẩu và hàng nội tiêu • Authors: Phan Anh, Chủ tịch đoàn Việt Nam trong liên minh Quốc hội (1983)

 • Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động của liên minh Quốc hội từ năm 1979 và sựu tham gia của đoàn Việt Nam; Tóm tắt lịch sử và tổ chức của Liên minh Quốc hội • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987)

 • Luật này quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai. Gồm 6 chương: Chương I đề cập những quy định chung. Chương II đề cập chế độ quản lý đất đai. Chuong III đề cập đến chế độ sử dụng các loại đất. Chương IV đề cập nhũng quy định về việc sử dụng đất đối với tổ chức cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức liên doanh, hợp tác cuả Việt Nam nước ngoài. Chương V đề cập về khen thưởng và xử phạt. Chương VI điều khoản cuối cùng. • Authors: Nguyễn Thanh Phong, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (1987)

 • Gồm 2 phần, phần 1 trình bày các nguyên nhân như: Có phải tại sản xuất yếu kém, hàng tiêu dùng ít, cung không kịp cầu làm cho giá cả tăng, từ đó ảnh hưởng đến các mặt khác không? Có phải tại công tác quản lý thị trường kém, tranh mua giành bán, mua bán lòng vòng, nâng giá tùy tiện để thu chênh lệch giá là nguyên nhân làm cho giá cả tăng không?...Phần 2 trình bày các giải pháp trong sản xuất, trong phân phối lưu thông. • Authors: Đoàn thư ký kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá VIII (1987)

 • Trình bày 22 vấn đề tóm lược từ 100 ý kiến chất vấn của 29 đại biểu Quốc hội, 6 đoàn ĐBQH, 2 tổ ĐB: I.Về kinh tế- kế hoạch.II- Tài chính.III-Phân phối lưu thông.IV-Ngân hàng.V-Ngoại thương.VI-Xây dựng cơ bản.VIII-Năng lượngc.IX-Công nghệ nhẹ.X-Nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm.XI- Giao thông vận tải.XII-Tiểu thủ công nghiệp. XIII-Quốc phòng.XIV.Lao động xã hội.XV-Văn hóa giáo dục và đào tạo.XVI-Y tế.XVII Giáo dục.XVIII-Các vấn đề khác.XIX Thanh nhà nước.XX- Viện kiểm soát nhân dân tối cao.XXI-Cơ chế quản lý.XXII-Tố chức và cán bộ. • Authors: Lê Văn Toàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa (1987)

 • Bài phát biểu của tác giả trình bày một số ý kiến về vấn đề nâng cao tính hiện thực của kế hoạch. Vấn đề hai về những biện pháp để phát triển sản xuất Nông nghiệp. Vấn đề ba có tính liên quan tới mục tiêu ổn định đời sống xã hội là vấn đề dấn số.