Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Lại Hiệp Hòa, đại biểu Thái Bình (1983)

  • Một số kiến nghị của tác giả đưa ra về lương thực, thực phẩm; Về cung cấp phân bón và về quan hệ giữa nông dân và Nhà nước; Về nghĩa vụ thịt lợn của hợp tác xã nông nghiệp; Trao đổi hàng 2 chiều với nông dân  • Authors: Nguyễn Sùng Lãm, đại biểu Quảng Ninh (1984)

  • Lòng kiên quyết và yêu nước của quân và dân Quảng Ninh quyết bảo vệ vùng biên cương Đông Bắc. Đại biểu đề nghị một số điểm để bảo vệ vùng biên cương Đông Bắc của Tổ Quốc như tăng cường củng cố các tỉnh biên giới mạnh về quốc phòng an ninh. Mở mang và nâng cấp đường sá, xây dựng cầu cảng...  • Authors: Lê Minh Nguyệt, đại biểu Hải Phòng (1983)

  • Đưa ra đề nghị về một số điểm như nguyên liệu, về điện, thuế, lao động và đời sống để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất TTCN ngày một phát triển tốt, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sản xuất TTCN  • Authors: Mai Văn Bảy, đại biểu Hồ Chí Minh (1983)

  • Đại biểu đề ra những biện pháp để thực hiện kế hoạch Nhà nước của thành phố Hồ chí Minh như: Đảm bảo cân đối đủ vật tư, năng lượng thuộc trách nhiệm cân đối của Hội đồng Bộ trưởng; Cho phép thành phố Hồ Chí Minh được xuất khẩu trực tiếp một số mặt hàng trong danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý với sự kiểm tra trực tiếp của Bộ ngoại thương; Tạo mọi điều kiện thuận lợi để thành phố Hồ Chí Minh được trao đổi xuất nhập khẩu...