Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987)

 • Nội quy về kỳ họp Quốc hội gồm 24 điều quy định các chế định liên quan đến kỳ họp Quốc hội • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987)

 • Tuyên bố của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ký Hiệp ước hủy bỏ tên lửa tầm trung và tầm ngắm, những sáng kiến đầy thiện chí và cố gắng không mệt mỏi của Liên Xô trong cuộc đấu tranh nhằm chấm dứt chạy đua vũ trang, giải phòng loài người khỏi nguy cơ chiến tranh hạt nhân • Authors: Hội đồng Nhà nước (1984)

 • Báo cáo của Hội đồng Nhà nước về công tác lập pháp; Công tác giám sát; Công tác đối ngoại; Việc phê chuẩn hiệp ước, hiệp định; Tổ chức nhân sự của Nhà nước; Công tác khen thưởng; Hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội • Authors: Phạm Hưng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (1982)

 • Trình bày những khiếm khuyết, nhược điểm và những vấn đề tồn tại của ngành Tòa Án: Số đơn chưa giải quyết còn nhiềuu; Đường lối xét xử đối với một số vụ án còn thiếu chính xác,… Và đưa ra nguyên nhân của những tồn tại này. • Authors: Cầm Ngoan, đại biểu Sơn La (1982)

 • Đoàn đại biểu đưa ra các kiến nghị về việc chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1982: Giữa kế hoạch tài chính vật tư phải được cân đối ăn khớp đồng bộ; Cần cải tiến công tác điều hành quản lý thu chi ngân sách, tránh tùy tiện, đúng lý đúng tình và tiết kiệm; Cần xúc tiến ban hành luật và chính sách mới tạo cơ sở pháp lý để mở mang nền kinh tế như luật thuế nông nghiệp,... • Authors: Nguyễn Đình Chi, đại biểu Bình Trị Thiên (1980)

 • Trình bày về vấn đề bảo vệ di tích lịch sử văn hóa của Huế, một nơi giữ gìn văn hóa nguyên vẹn nhiều di tích của thời xưa. Việc tu bổ và bảo vệ các di tích là rất cần thiết