Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Ủy ban Văn hóa và giáo dục (1991)

  • Phân tích một số nội dung xung quanh quan niệm về công tác xuất bản, kiểm duyệt và xét quyệt các xuất bản phẩm, xin phép và cho phép thành lập nhà xuất bản, xuất bản nhất thời. Về vấn đề bổ nhiệm giám đốc nhà xuất bản. Về vấn đề cấm và xử lý các vi phạm.  • Authors: Đỗ Mười, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1991)

  • Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Đỗ Mười Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Trình bày lý do xin thôi giữ chức vụ Chủ tich Hội đồng Bộ trưởng và đề nghị cử đồng chí khác thay ở chức vụ này đồng thời bày tỏ sự cám ơn tới các vị đại biểu và nêu cao tinh thần trách nhiệm của đồng chí với cương vị công tác mới.  • Authors: Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (1991)

  • Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Nhấn mạnh công lao hết sức to lớn của đồng chí Đỗ Mười và giới thiệu đồng chí Võ Văn Kiệt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng thay đồng chí Đỗ Mười.