Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Thị Hằng (2000)

  • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh: I- Về thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công; II- Về chế độ ưu đãi 1 lần đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi