Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006)

 • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về cây lạc, cây dừa và chế biến dầu ăn thay thế nhập khẩu: Vấn đề đặt ra là tiếp tục tìm kiếm thị trường, đặt ra kế hoạch phát triển sản xuất phù hợp tìm kiếm thị trường vững chắc • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2006)

 • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: Những hạn chế và bất cập trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn do tình trạng lao động có tính chất thời vụ và lao động dư đói; Những giải pháp của Bộ đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nông thôn • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2001)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Thị Thanh Hương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh: 1- Về giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội với thợ lò có đủ năm công tác nhưng thiếu tuổi đời về hưu; 2- Số lao động nghỉ việc, mất việc có xu hướng gia tăng; 3- Tình hình hợp tác quốc tế về lao động và chủ trương những năm tiếp theo • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2000)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Trần Minh Duân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa: Nghị đinh 95/CP tạm thời chưa được thi hành và Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộilàm việc với địa phương và báo cáo Chính phủ. Nêu ra những đề nghị, bổ sung cho nghị định 95/CP • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Hoàng Thị Ba, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên trình bày về những kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ, cơ chế, chính sách các giải pháp để huy động vốn, nhân lực trong dự án triển khai dự án trồng mới 5 triệu ha rừng • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2005)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Thị Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ liên ngành xây dựng các giải pháp và chính sách đồng thời tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức, hành vi lành mạnh hóa xã hội • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2000)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Đặng Quân Thụy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: Về nội dung liên quan đến chính sách đối với những người bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dự thảo 3 quyết định trình Thủ tướng ban hành