Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2004)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Hồng Khanh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Những biện pháp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về vấn đề lao động trong các doanh nhiệp có vốn đầu tư nước ngoài hiện nay bị cắt hợp đồng lao động hàng loạt do ảnh hưởng của khủng hoảng tiền tệ trong khu vực. • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2006)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Đỗ Xuân Công, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà về: Giải quyết về việc làm, dạy nghề đối với bộ đội quần đảo Trường Sa sau khi hoàn thành nghĩa vụ và việc miễn giảm học phí con em các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2003)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Trương Minh Thăng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau: Về việc điều trị miễn phí cho các đối tượng xã hội như: Người nghèo, trẻ em mồ côi, người già cô đơn…Bộ đã thảo luận và quyết định ban hành Thông tư liên Bộ đa dạng hóa các hình thức khám chữa bệnh cho người nghèo • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2002)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Tôn Thất Bách, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: Về việc điều trị miễn phí cho các đối tượng xã hội như: Người nghèo, trẻ em mồ côi, người già cô đơn…Bộ đã thảo luận và quyết định ban hành Thông tư liên Bộ đa dạng hóa các hình thức khám chữa bệnh cho người nghèo • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2003)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Văn Châu, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang: Các cơ quan trên bộ chưa giải quyết kịp thời các yêu cầu cơ sở nhất là về đầu tư phát triển vùng nhiên liệu; Đề ra những giải pháp giúp các nhà máy hoạt động đủ công suất • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2009)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Trương Thị Mai, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn về chiến lược phát triển Thủy lợi và nước sinh hoạt: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và hoàn thiện chương trình quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, với các mục tiêu tổng quát là nghiên cứu đánh giá thực trạng và phương hướng giải quyết nước sạch và vệ sinh môi trường... • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2000)

 • Trả lời chất vấn của Đại biểu Hà Thắng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng: Về việc xem xét làm thủ tục hưởng chế độ ưu đãi người có công, gia đình chính sách còn rất chậm. Bộ Thương binh - Lao động và Xã hội đang chỉ đạo các địa phương tiến hành sơ kết thực hiện Nghị định 28/CP đồng thời có những biên pháp khắc phục những thiếu sót còn tồn tại