Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Nguyễn Quang Hà (2006)

  • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh về cây lạc, cây dừa và chế biến dầu ăn thay thế nhập khẩu: Vấn đề đặt ra là tiếp tục tìm kiếm thị trường, đặt ra kế hoạch phát triển sản xuất phù hợp tìm kiếm thị trường vững chắc

  • -


  • Nguyễn Quang Hà (2006)

  • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh: Những hạn chế và bất cập trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn do tình trạng lao động có tính chất thời vụ và lao động dư đói; Những giải pháp của Bộ đối với vấn đề giải quyết việc làm ở nông