Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Đỗ Văn Tài (2000)

 • Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội và công tác của Ủy ban Đối ngoại 6 tháng đầu năm 2000 gồm ba phần: phần đầu là hoạt động đối ngoại của Quốc hội ở các quan hệ song phương cũng như đa phương; phần hai về công tác của Ủy ban Đối ngoại ở các mặt quan hệ đối ngoại của Quốc hội, xây dựng pháp luật, giám sát và công tác khác; phần cuối cùng là phương hướng hoạt động đối ngoại của Quốc hội và công tác của Ủy ban đối ngoại 6 tháng cuối năm 2000

 • Kỉ yếu


 •  (2007-11-23)

 • Tập hợp các bài viết khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác đối ngoại, công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI. • Authors: Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (2001)

 • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: 1- Về giải pháp để giải quyết tình trạng hưu giả ở một số địa phương; 2- Về vấn đề giải quyết chế độ cho những người ảnh hưởng chế độ mất sức lao động do số năm đóng bảo hiểm xã hội ít; 3- Về tuổi hưu quy định đối với cô giáo mầm non, tiểu học

 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2007-3-19)

 • Kỷ yếu chia thành 2 quyển, gồm những văn bản về các hoạt động chính của Uỷ ban trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XI (2002 - 2007) nhằm khái quát hoạt động của Uỷ ban trong công tác lập pháp, giám sát và các hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban, thể hiện những đóng góp tích cực của Uỷ ban vào thành quả chung của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XI. • Authors: Nguyễn Quang Hà, Thứ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2008)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Nguyễn Lân Dũng, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Về quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo chương trình Công nghệ sinh học đối với việc phát triển nông nghiệp và nông thôn; Về chương trình khuyến nông lâm của Bộ phối hợp với chương trình khuyến nông tự nguyện

 • Kỉ yếu


 • Authors: Quốc hội (2006)

 • Giới thiệu chung và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Ủy ban, cuốn sách gồm 5 phần: Hoạt động của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI trong công tác lập pháp; Một số báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI về tình hình thực hiện các công trình quan trọng quốc gia; Một số thuyết trình và báo cáo giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Một số báo cáo công tác nước ngoài của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI; Trích một số bài viết, phát biểu của thành viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XI. • Authors: Lê Vũ Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Vũ Mạnh Kha, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội: 1- Về việc cán bộ quản lý giáo dục không được hưởng phụ cấp ưu đãi; 2- Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương bỏ thi tốt nghiệp; 3- Các khoản thu học phí do Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định • Authors: Lê Vũ Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000)

 • Trả lời chất vấn của Đồng chí Hà Thị Hiền, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình: Xây dựng và ban hành các chuẩn cho giáo viên các cấp và tiến hành bồi dưỡng; Tiến hành bồi dưỡng đào tạo lại đội ngũ giáo viên; Ban hành Mục tiêu - Kế hoạch nội dung chương trình đào tạo trình độ cho giáo viên