Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (2001)

  • Trả lời chất vấn của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: 1- Về giải pháp để giải quyết tình trạng hưu giả ở một số địa phương; 2- Về vấn đề giải quyết chế độ cho những người ảnh hưởng chế độ mất sức lao động do số năm đóng bảo hiểm xã hội ít; 3- Về tuổ

  • -


  • Nông Đức Mạnh (2000)

  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng hình sự gồm 5 điều: điều 1 là nội dung các điều luật được sửa đổi; điều hai là về việc sửa đổi các chữ số và cụm từ trong điều luật, điều ba về việc bãi bỏ điều 160a; điều 4 là thời gian có hiệu lực củ