Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1991)

  • Trả lời chất vấn xoay quanh lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, nhất là vấn đề chuyển Ngân hàng sang kinh doanh, thực hiện lãi suất dương và tăng cường quản lý ngoại tệ. Phân tích chi tiết việc tính lãi suất. Trình bày các nguyên nhân mà giá đô la và vàng biến

  • -


  • Hội đồng Nhà nước (1984)

  • Báo cáo công tác của Hội đồng Nhà nước từ kỳ họp thứ 7 về công tác lập pháp; Công tác giám sát; Công tác đặc xá; Công tác đối ngoại; Tổ chức nhân sự của Nhà nước; Công tác khen thưởng; Hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội

  • -


  • Hội đồng Nhà nước (1991)

  • Trình bày một số vấn đề về công tác lập pháp. Công tác giám sát. Công tác dân nguyện. Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. Hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội. Công tác đối ngoại. Công tác khen thưởng.