Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo thẩm tra


  • Ủy ban Tư pháp (2014-05-06)

  • Báo cáo của Ủy ban Tư pháp thẩm tra dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) trình xin ý kiến tại Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ bảy, gồm một số nội dung: một số vấn đề chung; những vấn đề còn ý kiến khác nhau (quyền tư pháp; tổ chức TAND sơ thẩm trong hệ thống TAND, nhiệm vụ phát triển án lệ của TANDTC, các ngạch Thẩm phán, việc thành lập Tòa giản lược trong cơ cấu ...