Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Nguyễn Thanh Phong, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (1987)

 • Gồm 2 phần, phần 1 trình bày các nguyên nhân như: Có phải tại sản xuất yếu kém, hàng tiêu dùng ít, cung không kịp cầu làm cho giá cả tăng, từ đó ảnh hưởng đến các mặt khác không? Có phải tại công tác quản lý thị trường kém, tranh mua giành bán, mua bán lòng vòng, nâng giá tùy tiện để thu chênh lệch giá là nguyên nhân làm cho giá cả tăng không?...Phần 2 trình bày các giải pháp trong sản xuất, trong phân phối lưu thông. • Authors: Đoàn thư ký kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá VIII (1987)

 • Trình bày 22 vấn đề tóm lược từ 100 ý kiến chất vấn của 29 đại biểu Quốc hội, 6 đoàn ĐBQH, 2 tổ ĐB: I.Về kinh tế- kế hoạch.II- Tài chính.III-Phân phối lưu thông.IV-Ngân hàng.V-Ngoại thương.VI-Xây dựng cơ bản.VIII-Năng lượngc.IX-Công nghệ nhẹ.X-Nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm.XI- Giao thông vận tải.XII-Tiểu thủ công nghiệp. XIII-Quốc phòng.XIV.Lao động xã hội.XV-Văn hóa giáo dục và đào tạo.XVI-Y tế.XVII Giáo dục.XVIII-Các vấn đề khác.XIX Thanh nhà nước.XX- Viện kiểm soát nhân dân tối cao.XXI-Cơ chế quản lý.XXII-Tố chức và cán bộ. • Authors: Lê Văn Toàn, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa (1987)

 • Bài phát biểu của tác giả trình bày một số ý kiến về vấn đề nâng cao tính hiện thực của kế hoạch. Vấn đề hai về những biện pháp để phát triển sản xuất Nông nghiệp. Vấn đề ba có tính liên quan tới mục tiêu ổn định đời sống xã hội là vấn đề dấn số. • Authors: Vũ Tuyên Hoàng, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Hưng (1987)

 • Trình bày một số ý kiến về 3 chương trình kinh tế lớn. Đề ra khẩu hiệu "Sống và làm việc theo pháp luật". Đề nghị cần sớm xây dựng hệ thống thông tin nhanh chóng chính xác về kinh tế và khoa học kỹ thuật đối với trong nước và kinh tế nước ngoài. Về tổ chức, quản lý khoa học kỹ thuật. Về xây dựng hệ thống giống cho Nông nghiệp. • Authors: Nguyễn Xuân Du, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng (1987)

 • Trình bày một số ý kiến và kiến nghị. Để bảo vệ và phát triển được rừng nên có chủ trương cụ thể chính sách tổ chức sản xuất kinh doanh rõ ràng. Miền núi thì việc tổ chức và quản lý phải kết hợp nông lâm là một, không thể tách rời, cả nhận thức tư tưởng và tổ chức. Thực hiện tốt chính sách giao đất giao rừng. Cần có chính sách đầu tư đặc biệt trên địa bàn miền núi trên cả hai mặt... • Authors: Nguyễn Nguyên Sinh, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam Ninh (1987)

 • Đề nghị chuyển biến ba vấn đề: Vấn đề 1 là cần phải nhanh chóng và thực sự đổi mới cách nhìn đối với khu vực kinh tế tiểu thủ công nghiệp. Vấn đề hai là cần đổi mới cơ chế, chính sách và sớm ban hành đồng bộ các chính sách khuyến khích tiểu, thủ công nghiệp phát triển. Vấn đề ba là cần mạnh dạn mở rộng hợp tác quốc tế đối với khu vực kinh tế tiểu thủ công nghiệp.