Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1987)

  • Nêu diễn biến của kỳ họp diễn ra trong từng ngày của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ hai  • Authors: Hoàng Văn Hoan (1961)

  • Báo cáo về việc phổ biến các nghị quyết của Quốc hội, về công tác luật pháp, bổ nhiệm các nhân viên cao cấp và việc tổ chức bộ máy Nhà nước, công tác đối ngoại, những thư từ của nhân dân gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, quan hệ giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với các hội đồng nhân dân địa phương, quan hệ giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với các đoàn đại biểu Quốc hội địa phương và các đại biểu Quốc hội, vấn đề tặng thưởng huân chương và danh hiệu vinh dự của Nhà nước, vấn đề đặc xá, đề nghị thành