Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Tăng Văn Bằng (1961)

  • Những tình hình và những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua công nghiệp. Trình bày một số khó khăn trước mắt: Về vấn đề nguyên liệu, dụng cụ và phụ tùng mua ngoài; Vấn đề tài liệu kỹ thuật, tài liệu học tập kỹ thuật; Vấn đề tổ chức và quản lý kế hoạch sản xuất ở xí nghiệp; Vấn đề lập kế hoạch, phân phối kế hoạch phù hợp với việc nâng cao trình độ kỹ thuật , tạo điều kiện để áp dụng kỹ thuật tiên tiến nâng cao hiệu suất lao động; Vấn đề sản xuất các nông cụ  • Authors: Lê Bạch Lan, Đại biểu Thanh Hóa (1977)

  • Nêu thực trạng phong trào làm thủy lợi của nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 1976 : thành tựu và hạn chế. Đưa ra một số đề nghị với Quốc hội và Chính phủ nhằm hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong năm 1977 : sớm giải quyết nhiệm vụ thiết kế và các chỉ tiêu kế hoạch các công trình xây dựng; giải quyết đồng bộ các điều kiện về vốn, vật tư, lương thực.  • Authors: Trần Xuân Giá (1997)

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn của Bà Mùa Thị My, Đại biểu Quốc hội về công trình thủy điện Sơn La. Bộ Kế hoạch và đầu tư đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về những ý kiến đánh giá việc đặt thủy điện Sơn La. Vì còn nhiều vấn đề cần cân nhắc, Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Chính phủ đang khẩn trương chỉ đạo bước nghiên cứu tiếp theo để đủ căn cứ trình Quốc hội.  • Authors: Tạ Quang Ngọc (1997)

  • Bộ Thủy sản trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nhân, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang về việc vay vốn ưu đãi đóng tàu khai thác biển khơi: Vươn ra khai thác biển xa bờ là chủ trương lớn và đúng đắn nhằm thoát khỏi tình trạng khai thác quá mức vùng biển ven bờ, nâng cao hiệu quả sản xuất. Là một vấn đề lớn, chương trình ưu đãi đóng tàu xa bờ mới được thực hiện, nhiều khó khăn và tồn tại cần được chấn chỉnh kịp thời.