Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1987)

  • Quy chế đại biểu Quốc hội trình bày 4 phần. Phần I nói về những quy định chung. Phần II nói về hoạt động của đại biểu tại các kỳ họp của Quốc hội. Phần III nói về hoạt động của đại biểu giữa hai kỳ họp của Quốc hội. Phần IV các bảo đảm của Nhà nước đối vớ

  • -


  • - (1965)

  • Tinh thần chiến đấu anh dũng, ngoan cường của phụ nữ miền Bắc chống đế quốc Mỹ, kề vai sát cánh cũng phụ nữ miền Nam. Ý nghĩa của phong trào "ba đảm đang" và lòng quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của phụ nữ Việt Nam, kiên cường vững và