Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Vũ Tất Ban, đại biểu Hà Nội (1980)

  • Đưa ra một số đề nghị về việc đầu tư vốn xây dựng; Nguyên nhân dẫn đến phân tán vốn đầu tư; Vấn đề quy định thời gian hoàn thành xây dựng công trình; Chủ trương xây dựng theo chiều sâu  • Authors: Nguyễn Duy Bửu, đại biểu Hà Nội (1971)

  • Trình bày về vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành; đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ: xây dựng một số ngành công nghiệp mũi nhọn ở trung ương, mỗi địa phương có một ngành mũi nhọn, có một tổ chức chuyên trách nghiên cứu về chất lượng sản phẩm...  • Authors: Nguyễn Mạnh Hưng, đại biểu Hà Bắc (1963)

  • Phát biểu về sự phát triển cũng như thành tích của công nghiệp địa phương và công tư hợp doanh thuộc thành phố Hà Nội. Quan tâm đến việc trang bị máy móc mới cần thiết; quy đinh phương hướng sản xuất thiết bị rõ ràng và cụ thể về công nghiệp địa phương; Khả năng cải tiến cơ khí và phân tích hóa học  • Authors: Lê Thị Định (1963)

  • Vai trò của phụ nữ trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đưa ra những yêu cấu mới trong nhiệm vụ xây dựng quốc phòng và bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự cho làng xóm, góp phần đấu tranh thống nhất đất nước và phương hướng để giúp chị em phụ nữ có điều kiện góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch Nhà nước