Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • - (1964)

  • Trình bày về cách thức đào tạo giáo viên của nước ta và những bất cập; tình hình mới của ngành giáo dục: yêu cầu về giáo viên cấp 2 và cấp 3 không nhiều và không cấp bách như trước, số học sinh tốt nghiệp lớp 10 vượt xa yêu cầu tuyển sinh các trường Đại h

  • -


  • - (1975)

  • Trình bày những thành tựu và những khiếm khuyết của Yên Bái trong sản xuất lâm nghiệp; đề xuất một số kiến nghị cải thiện: quy hoạch cụ thể, tăng chỉ tiêu lao động quốc doanh...