Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Quốc phòng và An ninh (1999)

  • Khẳng định mối quan hệ Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hợp tác hữu nghị. Sự thay đổi quan hệ theo chiều hướng hòa hoãn đối thoại vừa hợp tác vừa cạnh trạnh của hai nước. Nêu tình hình Trung Quốc trong thời gian gần đây.