Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (2001)

  • Bối cảnh của chuyến thăm. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn về hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; một số nhận xét liên quan đến khoa học, công nghệ và môi trường,…

  • -


  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (2003)

  • Một số vấn đề Đoàn ghi nhận được sau chuyến công tác tại Ấn Độ: Về chính sách, pháp luật khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Ấn Độ; Về một số kinh nghiệm thành công của Ấn Độ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Một số kiến nghị và đề x