Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Tư pháp (2012)

  • Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của Uỷ ban Tư pháp năm 2012 và Chương trình hợp tác năm 2012 của ủy ban Tư pháp (UBTP) với Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách của Canada giai đoạn III (PIAP III), được sự đồng ý của Đồng chí Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội, Đoàn của UBTP do Đồng chí Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm UBTP làm Trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc&...

  • -


  • Ủy ban Tư pháp (2012)

  • Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại của ủy ban tư pháp năm 2012, được sự đồng ý của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, từ ngày 13/7/2011 đến ngày 22/7/2012, Đoàn công tác của ủy ban tư pháp do đồng chí Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm ủy ban tư pháp làm Trưởng đoàn đã đi thăm và làm việc tại New Zealand để tìm hiểu, nghiên cứu pháp luật về luật sư, phòng, chống tham nhũng và...