Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Ủy ban Đối ngoại (2015-11-12)

  • KPI XVII là diễn đàn cho các Đại biểu trình bày các nghiên cứu liên quan đến Quy tắc của Luật pháp và dân chủ, đặc biệt là các khái niệm luật pháp và dân chủ nhằm tăng cường hiểu biết trong công chúng nói chung, cũng như thiết lập khuôn khổ pháp quyền, xác định thực thi các Pháp quyền, qua đó nâng tầm nhận thức của công chúng. Họi nghị đã thảo luận các vấn đề lien quan đến Pháp qu...

  • Báo cáo


  • Ủy ban đối ngoại (2015-12-29)

  • Báo cáo tổng hợp chuyến thăm của Đoàn Ủy ban đối ngoại thăm làm việc tại Nam Phi, Mô-dăm-bích và Ăng-gô-la. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng,củng cố quan hệ truyền thống giữa ba nước, thúc đầy hợp tác giao lưu trên kênh đối ngoại Quốc hội giữa ta với các nước bạn. Đồng thời chuyến thăm còn giám sát hoạt động của Cơ quan đại diện việc thực hiện luật cơ quan đại diện, công tác cộng đồng...