Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban về các vấn đề xã hội (2010)

  • Mục tiêu nghiên cứu, chương trình làm việc của Đoàn. Nội dung nghiên cứu: Chính sách pháp luật về người tàn tật, việc tái hòa nhập của người khuyết tật; Về thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật; Một số vấn đề Đoàn quan tâm về chính sách, pháp luật đối v

  • Báo cáo


  • Ủy ban Đối ngoại (2015-12-31)

  • Chuyến thăm của Thượng viện Nhật Bản đến Việt Nam đã thể hiện quyết tâm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu A giữa Việt Nam và Nhật Bản. Hai bên đã có những trao đổi về mối quan hệ giữa hai nước và hai Quốc hội, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ...