Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (2001)

  • Bối cảnh của chuyến thăm. Nhận xét và kiến nghị của Đoàn về hoạt động của Quốc hội trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường; một số nhận xét liên quan đến khoa học, công nghệ và môi trường,…

  • Báo cáo


  • Ủy ban Đối ngoại (2015-11-12)

  • KPI XVII là diễn đàn cho các Đại biểu trình bày các nghiên cứu liên quan đến Quy tắc của Luật pháp và dân chủ, đặc biệt là các khái niệm luật pháp và dân chủ nhằm tăng cường hiểu biết trong công chúng nói chung, cũng như thiết lập khuôn khổ pháp quyền, xác định thực thi các Pháp quyền, qua đó nâng tầm nhận thức của công chúng. Họi nghị đã thảo luận các vấn đề lien quan đến Pháp qu...