Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Tổ công tác tại Hàn Quốc (2018-01-06)

  • Báo cáo nhanh kết quả chuyến công tác Hàn Quốc cùng Bộ Y tế về đổi mới đào tạo ngành Y. Mục đích chuyến đi nhằm: Nghiên cứu về hệ thống, quá trình quản lý, đào tạo y khoa và đào tạo bác sĩ (bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa) tại Hàn Quốc; Nghiên cứu về tổ chức và quy trình cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ (bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa) tại Hàn Quốc.

  • Báo cáo


  • Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (2018-03-27)

  • Báo cáo kết quả Đoàn công tác tại Cộng hòa Italia và Cộng hòa Pháp. Mục đích của chuyến công tác là (1) Tăng cường quan hệ hữu nghị, đối ngoại và lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và nước bạn, cụ thể giữa các ủy ban cùng lĩnh vực Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng; (2) Trao đồi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động ùy ban và thực hiện các chức năng của ủy ban và Đại...