Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Uỷ ban Tài chính - Ngân sách (2019-10-07)

  • Đoàn công tác nghiên cứu, khảo sát từ ngày 28-8 đến 9-9-2019 nhằm nghiên cứu khảo sát kinh nghiệm của các nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công, ngân sách NN và kiểm toán NN. Báo cáo khái quát hoạt động của đoàn và kết quả làm việc tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

  • Báo cáo


  • Tổ công tác tại Hàn Quốc (2018-01-06)

  • Báo cáo nhanh kết quả chuyến công tác Hàn Quốc cùng Bộ Y tế về đổi mới đào tạo ngành Y. Mục đích chuyến đi nhằm: Nghiên cứu về hệ thống, quá trình quản lý, đào tạo y khoa và đào tạo bác sĩ (bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa) tại Hàn Quốc; Nghiên cứu về tổ chức và quy trình cấp chứng chỉ hành nghề bác sĩ (bác sĩ đa khoa và bác sĩ chuyên khoa) tại Hàn Quốc.