Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Nguyễn Đức Lam (2015/01)

 • Bài viết có hai phần: Phần I sẽ trả lời những câu hỏi như: điều trần là gì; nó có ý nghĩa như thế nào; khuôn khổ pháp lý; cáchthức tiến hành điều trần; Phần II liên hệ điều trần với thực tiễn hoạt động của HĐDT và các Ủy ban, chủ yếu là các phiên điều trần để từ đó phân tích, đề xuất việc áp dụng điều trần vào hoạt động này.

 • Báo cáo


 • Lê Bộ Lĩnh (2015-01)

 • Bài viết trình bày hoạt động giải trình ở Hội đồng dân tộc và các Úy ban của Quốc hội khóa XIII, khái quát quy trình tổ chức hoạt động giải trình và đưa ra một số nhận xét cũng như vấn đề đặt ra nhằm hoàn thiện hoạt động giải trình ở các cơ quan của Quốc hội.

 • previous
 • 1
 • next