Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2015-05-20)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo “Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015”; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo về kết quả tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132. Buổi chiều Quốc hội nghe: Tờ trình đề nghị Quốc hội ...