Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-21)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi chiều ngày 21/11/2023. Tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-05-26)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 26/05/2023. Quốc hội nghe: Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Báo cáo thẩm tra; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) . Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-21)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 21/11/2023. Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-06-05)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 05/06/2023. Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-28)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi chiều ngày 28/11/2023. Biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-01)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi chiều ngày 01/11/2023. Tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-06-23)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Buổi chiều ngày 23/06/2023. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.