Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2015-05-20)

  • Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe Báo cáo “Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm 2015”; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Báo cáo về kết quả tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132. Buổi chiều Quốc hội nghe: Tờ trình đề nghị Quốc hội ...

  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2015-05-27)

  • Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự; thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015; Điều 60 của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dun...