Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bản thông tin


  • Authors: Quốc hội (1995-10-20)

  • Quốc hội tiếp tục thảo luận về Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý tòa án địa phương về mặt tổ chức và thi hành án. Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Đặng Quân Thụy chủ trì điều khiển nội dung

  • Bản thông tin


  • Authors: Quốc hội (2007-11-02)

  • Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân; báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều khiển.