Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • Authors: Quốc hội (2014-06-24)

 • Quốc hội họp phiên bế mạc: Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam; Nghị quyết về việc gia nhập Công ước và Nghị định thư Cape Town; Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2015; Nghị quyết về giám sát chuyên đề; thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung

 • Bản thông tin


 • Authors: Quốc hội (2014-05-20)

 • Quốc hội họp phiên trù bị. Khai mạc kỳ họp. Quốc hội nghe Báo cáo của Chính phủ; của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Quốc hội nghe: Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2014; dự án Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Nghe Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày Báo cáo về tình hình biển Đông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ...

 • Bản thông tin


 • Authors: Quốc hội (2012-11-21)

 • Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; biểu quyết thông qua Luật Thủ đô; thảo luận ở hội trường về dự án Luật phòng, chống khủng bố. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì

 • Bản thông tin


 • Authors: Quốc hội (2012-10-23)

 • Quốc hội nghe Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư;dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì