Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp : [1647]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1647
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-29)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 29/11/2023. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; Quốc hội họp phiên bế mạc: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Biểu quyết thông qua Nghị q...

 • item.jpg


 • Authors: Quốc hội (2023-11-27)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 27/11/2023. Biểu quyết thông qua Luật Căn cước; Biểu quyết thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Các báo cáo của Chính phủ về: Sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 03 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-21)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 21/11/2023. Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-09)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 09/11/2023. Thảo luận ở hội trường về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-02)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 02/11/2023. Thảo luận ở hội trường về: Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong đó có Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2023, dự kiến kế hoạch tà...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-01)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi sáng ngày 01/11/2023. Tiếp tục thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Báo cáo của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp ...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Quốc hội (2023-11-28)

 • Bản tổng hợp gỡ băng thảo luận tại Hội trường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Buổi chiều ngày 28/11/2023. Biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ; Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1647