Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp : [1765]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1765
 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2023-10-31)

 • Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2023-10-30)

 • Tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ tọa. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2023-10-31)

 • Thảo luận ở hội trường về: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ&...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2023-10-25)

 • Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; Quốc hội nghe: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn; Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2023-10-24)

 • Quốc hội nghe: Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội nghe: Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm; Quốc hội biểu quyết thôn...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2023-10-23)

 • Quốc hội nghe: Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 (trong đó có nội dung về...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-11-08)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 08/11/2022). Nội dung: Quốc hội nghe: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022; Báo cáo công tác năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo công tác năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Báo cáo về công tác thi hành án năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống tham...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-05-31)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 31/05/2022), Nội dung: Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì; Phó Chủ tịch&#x...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-05-30)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 30/05/2022), Nội dung: Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-05-27)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 27/05/2022), Nội dung: Quốc hội nghe: Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thư...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-05-26)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 26/05/2022), Nội dung: Quốc hội nghe: Tờ trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát cơ động; Cơ quan trình và cơ quan chủ&#...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-05-24)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 24/05/2022), Nội dung: Quốc hội nghe: Tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo; Báo cáo thẩm tra Tờ trình của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển kha...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-05-23)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 23/05/2022), Nội dung: Quốc hội họp phiên trù bị; Khai mạc kỳ họp; Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự kỳ họp; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách&#x...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-06-16)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 16/06/2022), Nội dung: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam; Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm&#...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-06-15)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 15/06/2022), Nội dung: Biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức ...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-06-14)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 14/06/2022), Nội dung: Biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Q...

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-06-13)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 13/06/2022), Nội dung: Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2022-06-10)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại Hội trường (Buổi sáng ngày 10/06/2022); Nội dung: Thảo luận ở hội trường về Chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu; Thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư các dự án xây dự...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1765