Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp : [1618]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1618
 • Bien ban 19.06.2020s.pdf.jpg
 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-06-19)

 • Biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020; Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và t...

 • Bien ban 19.06.2020c.pdf.jpg
 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-06-19)

 • Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác; nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030; Nghị quyết về kết quả giám sát chuy...

 • Bien ban 8.06.2020s.pdf.jpg
 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-06-08)

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu một số vấn đề về kết quả Quốc hội họp trực tuyến; Biểu quyết thông qua: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về ...

 • Bien ban 9.06.2020s.pdf.jpg
 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-06-09)

 • Quốc hội nghe: Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 -2020; Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội và các báo cáo thẩm tra Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc&...

 • Bien ban 10.06.2020c.pdf.jpg
 • Bản thông tin


 • Quốc hội (2020-06-10)

 • Quốc hội biểu quyết thông qua: Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Thảo luận ở hội trường về việc bổ sung vốn, điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1618