Phân quyền - Biên bản gỡ băng kỳ họp : [1581]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1581
  • Bien ban 26.11c.pdf.jpg
  • Bản thông tin


  • Quốc hội (2019-11-26)

  • Biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên; Biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, ti...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1581