Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-11-03)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 03/11/2020. Các nội dung thảo luận cụ thể: Quốc hội tiếp tục thảo luận về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 (trong đó...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-10-22)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 22/10/2020. Hội trường thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-10-24)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 24/10/2020. Các nội dung thảo luận cụ thể: Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Tờ trình về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Tờ trình về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật t...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-11-02)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 02/11/2020. Các nội dung cụ thể trong phiên họp: Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-10-20)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 20/10/2020. Quốc hội họp phiên trù bị; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp; Quốc hội nghe: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu chủ yếu và ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-10-20)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi chiều ngày 20/10/2020. Quốc hội nghe: Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA; Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-10-23)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 23/10/2020. Hội trường thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Quốc hội (2020-11-04)

 • Bản tổng hợp thảo luận tại hội trường, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, buổi sáng ngày 04/11/2020. Nội dung thảo luận cụ thể: kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, Bản Mồng; Thành viên Chính phủ...